หางานโรงแรมภูเก็ตด้านบริการลูกค้า

หางานโรงแรมภูเก็ตนั้นมีหลากหลายระดับโดยการแบ่งมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะมีการให้ดาวแทนมาตรฐานหรือคุณภาพของโรงแรมแล้วโรงแรมแต่ละแบบมีการรูปแบบมาตรฐานและการบริการอย่างไรบ้าง

หางานโรงแรมภูเก็ต หรือสถานที่ที่คอยให้บริการทางด้านอาหารและเครื่องดื่มและคอยบริการทางด้านห้องพักเพื่อพักพิงชั่วคราวสำหรับโรงแรมหรือรีสอร์ทนั้นสามารถจัดแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะของโรงแรมและรีสอร์ทนั้นๆ โดยปกติแล้วโรงแรมจะแบ่งประเภทของออกเป็นสี่ประเภทหลักด้วยกันตามจำนวนของห้องพักตั้งแต่มีจำนวนน้อยกลางไปจนถึงจำนวนมากซึ่งโรงแรมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือมีมาตรฐานที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็มีระบบการบริการที่คล้ายคลึงกันคือทำหน้าที่บริการลูกค้าหรือแขกผู้มาพักด้วยบริการทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการทางด้านอาหารเครื่องดื่มและที่เป็นจุดสำคัญที่สามารถขึ้นชื่อว่าเป็นโรงแรมก็คือการบริการที่เกี่ยวกับห้องพัก

hotel-service

โรงแรมแต่ละประเภทมีการแบ่งคุณภาพและมาตรฐานกันอย่างไร

แบ่งตามจำนวนห้อง โดยโรงแรมที่มีขนาดเล็กหรือโรงแรมในระดับ 1-2 ดาว จะเป็นกลุ่มโรงแรมที่มีห้องพักจำนวนไม่มากโดยเฉลี่ยแล้วโรงแรมประเภทนี้จะมีห้องพักจำนวนไม่เกิน 30 ห้องโดยประมาณรูปแบบการบริการก็จะเน้นการให้บริการเฉพาะแขกหรือลูกค้าที่เข้ามาพักเท่านั้น  กลุ่มโรงแรมขนาดกลางโดยจะมีจำนวนของห้องพักมากกว่า 30 ห้องขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 ห้องมีอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวกในระดับหนึ่งและประเภทสุดท้ายคือกลุ่มโรงแรมชั้นนำหรือโรงแรมขนาดใหญ่ส่วนมากแล้วจะมีจำนวนห้องพักจำนวน 100 ห้องขึ้นไปมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมทั้งบาร์และสถานที่ออกกำลังกายสำหรับแขกที่มาพักพร้อมทั้งมีการบริการทางด้านต่างๆตลอด 24 ชั่วโมง

bedroom

แบ่งตามมาตรฐานสากลของโรงแรม โดยในประเทศอังกฤษได้มีบริษัทยานยนต์แห่งหนึ่งได้แบ่งประเภทและคุณภาพของโรงแรมต่างๆโดยการใช้ดาวเพื่อบ่งบอกถึงคุณภาพและมาตรฐานของโรงแรมโดยแบ่งได้ดังนี้

1 ดาว เป็นกลุ่มของโรงแรมขนาดเล็กมีการบริการในรูปแบบที่เป็นกันเองมีอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งภายในห้องแบบเรียบง่ายมีการใช้ห้องน้ำร่วมกับแขกคนอื่นๆ

2 ดาว เป็นโรงแรมที่มีการพัฒนามาจากกลุ่มโรงแรม 1 ดาว โดยขนาดของห้องพักจะมีขนาดที่กว้างขึ้นมีเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งที่มากขึ้นมีห้องน้ำในตัวไม่มีอาหารบริการสำหรับคนภายนอก

3 ดาว ห้องพักจะมีการตกแต่งและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มากขึ้นมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำมีอาหารบริการสำหรับคนภายนอก

4 ดาว เป็นโรงแรมที่มีการบริการที่ดีห้องพักมีขนาดใหญ่ถูกตกแต่งไว้เป็นพิเศษมีมาตรฐานการบริการที่สูงและมีห้องอาหารมากกว่า 1 ห้อง

5 ดาว เป็นกลุ่มโรงแรมที่มีการบริการและมาตรฐานสูงสุดโดยจะมีการบริการในทุกๆ ด้านอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักห้องอาหารที่มีมากกว่า 1 ห้องสามารถบริการได้ทั้งแขกทั้งภายนอกและภายในโรงแรมมีอ่างอาบน้ำและจากุซซี่ไว้คอยบริการพร้อมทั้งห้องออกกำลังกายและศูนย์บันเทิงด้านต่างๆ

top-room

ดังเนื้อหาข้างต้นก็สามารถเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าโรงแรมประเภทใดที่ต้องการพนักงานและบุคลากรที่จะมาร่วมงานเพื่อให้โรงแรมนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะโรงแรมยิ่งมีคุณภาพการบริการหรือมาตรฐานที่สูงขึ้นตามไปแล้วคุณภาพของการบริการก็ต้องสูงตามไปด้วยบุคคลที่ต้องการสมัครเป็นหนึ่งนพนักงานของโรงแรมนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมดังที่โรงแรมได้วางมาตรฐานไว้ซึ่งบุคคลที่กำลังหางานโรงแรมภูเก็ตและไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านโรงแรมก็มีโอกาสในการได้รับการพิจารณาเข้าทำงานน้อย แต่เมื่อได้เข้าไปทำงานแล้วรายได้และสวัสดิการทางด้านต่างๆ ก็ย่อมมากตามไปด้วยซึ่งงานที่ได้ผลตอบแทนที่สูงก็ต้องอาศัยบุคคลที่มีความสามารถสูงเช่นเดียวกัน

 

Advertisements